Aktuellt

Fågelinfluensa H5N8

2017-01-31 Fågelgruppen hämtar smittade svanar vid Skeppsholmen.

Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård. Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 20-tal vilda fåglar påträffats smittade. Den här typen av virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fjäderfä ska hållas inomhus

Fågelinfluensa bakom omfattande säldöd

2014-12-17

Sedan mars i år har 440 sälar påträffats döda på Västkusten. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet (NRM), har nu analyserat 100 både friska och sjuka djur och hittat virus av fågelinfluensa i tio procent av dem.
– Det är fågelinfluensa som är den bakomliggande orsaken till den ökade säldöden. Viruset har cirkulerat under närmare fem månaders tid och att det är så många som drabbats visar att sälarna måste ha smittat varandra, säger forskare Siamak Zohari, SVA.

Kort uppdatering av situationen avseende aggressiv influensa H5N8 i Europa

2014-11-25av: Statsepizootologen

Ytterligare två utbrott av högpatogen, aggressiv, fågelinfluensa av subtypen H5N8 hos fjäderfä har konstaterats i Nederländerna. Dessutom har man i Tyskland påvisat viruset hos sjöfågel, i en kricka som skjutits i samband med jakt.

Detta är första gången högpatogen H5N8 påvisas hos vilda fåglar i Europa. Det stärker misstankarna om att vilda fåglar kan ha spelat en roll i smittspridningen. I vilken omfattning smittan förekommer bland sjöfågel i området kring Östersjön är dock fortfarande okänd.

Den nya händelseutvecklingen förändrar inte SVA:s bedömning av risken för introduktion av H5N8 till den svenska fjäderfäpopulationen. Smittstatusen bland vilda fåglar gör att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar som roterar i Östersjön under hösten och vintern fortfarande bedöms som förhöjd.

För att skydda svenska fjäderfä från eventuell smitta från vilda fåglar har Jordbruksverket därför, med stöd av SVAs bedömning, beslutat att fjäderfä tillsvidare ska hållas inomhus.

Fågelinfluensa hittad i vild fågel

BERLIN. Tyska myndigheter har konstaterat ett andra fall av fågelinfluensan H5N8, den här gången i en vild fågel.

– För första gången har H5N8-viruset konstaterats i en vild fågel i Mecklenburg-Vorpommern. Därmed stärks misstanken att vilda fåglar ligger bakom fallen i Mecklenburg-Vorpommern liksom i Nederländerna och Storbritannien, säger jordbruksminister Christian Schmidt.

H5N8 är mycket smittsam mellan fåglar, men har aldrig konstaterats hos människor.

http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2014/flersakerhetsatgarderforsvenskafjaderfa.5.41c5a50d149bf8ee3a08db81.html

Fler säkerhetsåtgärder för svenska fjäderfä

 Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Fågelinfluensan är en allvarig djursjukdom som drabbar fåglar. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.

– Att vi höjer skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Det kan inte uteslutas att den nu aktuella fågelinfluensan sprids med vilda fåglar, varför risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfän nu måste betraktas som förhöjd, säger Katharina Gielen på Jordbruksverket.

Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus. Det kan finnas tillfällen då det inte går att ta in fåglarna inomhus. Men det är i de fallen viktigt att djuren hålls i en inhägnad och får foder och vatten under tak.

Låg risk för människor att smittas

Comments are closed

Nocumentum AB
Box 7654
103 94 Stockholm

Org.nr: 556944-9860

08-410 583 80
info@fagelgruppen.se
www.fågelgruppen.se

Copyright © 2005-2015 Fågelgruppen / Nocumentum AB