Attackerad av mås

Säsongen 2014 är snart avslutad vad det gäller arga måsar endast vid dom fall där måsungarna landat på fel ställe kan leda till måsattacker men oftast löser måsungen det själv inom några timmar den behöver oftast bara lite lugn och ro för att få nya krafter och på egen hand lyfta upp över stadens hustak. Om inte kontakt oss!

2006-01-01 00.04.52-1