Hem

Vi hjälper er med alla typer av fågelproblem.

Fågelgruppen har den långa erfarenheten, kompetensen och senaste tekniken för att kunna skräddarsy en lösning för Er!

Fågelproblem

Fåglar är ett växande och väldigt vanligt problem, speciellt inne i städerna. Husen vi bor i utgör ofta en bra boplats där fåglar får värme året om detta tillsammans med människors nedskräpning och sophantering som sköts dåligt gör att fågelproblemen ökar.

Fågelsäkring

Vi använder oss av både den senaste tekniken samt äldre beprövade metoder när vi fågelsäkrar er byggnad. Vi skräddarsyr en lösning för just era behov!

Sanering

Vi utför allt från lättare fågelsanering och desinfektion till större och mer omfattande rengöringar, grovsaneringar och utsugningar av isolering som är förorenad av fågelträck. Det är väldigt viktigt med rätt skyddsutrustning och preparat när man jobbar med fåglar och fågelträck.

Farliga smittoämnen

Att fåglar boar i och vid våra boenden medför ökade risker för att farliga smittoämnen, sjukdomar  och parasiter överförs till människor, fågelinfluensa, salmonella, papegojsjuka, fågelloppor och fågelkvalster är några exempel på fågelrelaterade sjukdomar/problem.

Tryggt, Säkert

Vi har den långa erfarenheten och är certifierade, utbildade för att hantera fåglar, vilt och kemikalier.

Höghöjdstjänster

Vårt dagliga arbete sker oftast på hög höjd, på allt från vanliga hustak till höga byggnader och dess fasader, master med mera. Detta kräver speciell utrustning och utbildning vilket samtliga på Fågelgruppen innehar.

Senaste nyheterna från vår blogg 

 

Nocumentum AB
Box 7654
103 94 Stockholm

Org.nr: 556944-9860

08-410 583 80
info@fagelgruppen.se
www.fågelgruppen.se