Experter inom fågelskydd!

Vi löser alla dina fågelproblem.

Förebyggande Fågelskydd

Genom att sätta in åtgärder innan fåglar etablerar sig kan man spara in stora kostnader. Kontakta oss så hittar vi en lösning för er.

akuta insatser

Fåglar kan etablera sig på platser där de utgör en fara eller olägenhet. Vi är experter på att flytta fåglar och säkerställa att de inte återvänder.

SANERING

Fåglar som har etablerat sig på fastigheter och byggnader kan orsaka stora skador. Vi hjälper dig att återställa din fastighet och se till att den är skyddad.

FÅGELSKYDD

Förebyggande skydd

Bästa sättet att skydda sin fastighet från skador och olägenheter är att hindra fåglar från att etablera sig. Platser där man vet att fåglar brukar skapa problem kan anpassas med skydd innan fåglarna bosätter sig. Kontakta oss så ser vi över ert fågelskydd.

höghöjdsarbeten

Vi jobbar överallt

För att arbeta med fåglar krävs det att man kan röra sig fritt på branta tak och utmed fasader. Fågelgruppen har specialistkompetens inom höghöjdsarbeten med lång erfarenhet av industriell klättring. Vi följer aktuella regelverk för att garantera säkerheten och alla som utför höghöjdsarbeten innehar certifiering.