Våra tjänster

Fågelgruppen erbjuder alla tjänster inom fågelskydd.
Allt från fågelsäkringar av större byggnader till att undsätta fåglar.

Förebyggande fågelskydd

Fåglar förflyttar sig ofta på ett förutsägbart sätt. Med vår erfarenhet sätter vi in åtgärder redan innan problemen uppstår.

Akut hjälp

Fåglar etablerar sig ibland på platser där de utgör en fara eller olägenhet. Vi är experter på att flytta fåglar och säkerställa att de inte återvänder.

Sanering

Fåglar som har etablerat sig på fastigheter och byggnader kan orsaka stora skador. Vi hjälper dig att återställa din fastighet.

Se över ert fågelskydd