Fågelproblem

Det blir allt vanligare att fåglar flyttar in till städer för att söka skydd och värme i människans byggnationer. Tacksamma boplatser för fåglarna är lätta att finna vid våra arbetsplatser, bostäder, lekplatser och vid våra sophanteringeringsstationer som orsakar fågelproblem.

Fåglar kan vara bärare av virus, bakterier och parasiter. Sjukdomar som kan spridas till oss människor och utgör en hälsorisk. Det är viktigt att vara medveten om riskerna vid fågelsanering och hur man skyddar sig vid sanering av fågelträck det vill säga sanering av fågelskit.

Fågelloppor, fågelkvalster och vägglöss kan också spridas till människa, även om dessa inte alltid utgör en hälsorisk så är det ett obehag. Kvalster och loppor från fåglarnas närliggande boplatser kan lätt ta sig till balkonger, fönster, ventilationskanaler och vindsutrymmen.

Måsar som attackerar människor är vanligt då dom skyddar sina måsungar. Duvproblem på platser som balkonger och markiser, reklamskyltar.

Det finns allvarliga sjukdomar som är fågelrelaterade. Pappegosjukan är ett exempel på en sjukdom som sätter sig i luftvägarna och kan utvecklas till en lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Även fågelinfluensan och salmonella, campylobacter kan få allvarliga konsekvenser, för mer information, besök Smittskyddsinstitutet.

Fågelsäkring och fågelskydd

När vi arbetar med fågelsäkring, fågelskydd, fågelsanering och måsproblem följer vi Smittskyddsinstitutet och Naturvårdsverkets riktlinjer, lagar, förordningar och rekommendationer för hantering av fåglar.

Vi sanerar och desinficerar med olika preparat och metoder utifrån miljön och situation.

Vi har utbildning och certifikat för takarbeten och höghöjdsarbeten samt tillstånd till att framföra och jobba från skylift.

Vi har Jägarexamen och utbildning om fåglars häckningstider, artkännedom och gällande jaktföreskrifter och är utbildade i viltrehabilitering.

Problem med fåglar blir allt vanligare i dagens samhälle. En orsak till detta är många gånger att fåglarnas naturliga miljöer förstörs eller flyttas samt att tillgängligheten på föda är stor i dagens städer från dålig sophantering och nedskräpning av oss människor. Fågelproblem med attackerande måsar som boat, häckat på taken blir till stora problem då måsäggen kläcks och måsungarna börjar röra på sig. Duvproblem med duvor som träckar, skitar ner på balkong och vind där miljonbelopp för att återställa är vanligt. Kajor som tar sig in på vindar och bygger jättelika bon. Småfåglar som boar i ventiler varpå man får in fågelloppor i fastigheten. För att lösa ditt fågelproblem på ett effektivt sätt, måste man först ta reda på vilken eller vilka arter av fåglar som är orsaken så att vi kan välja rätt lösning och produkter.