Tjänster

Vi är experter på förebyggande åtgärder och att hantera akuta problem. Det är naturligtvis bäst att arbeta proaktivt och se till att det inte uppstår problem eller att fåglar bosätter sig på olämpliga platser. Fågelgruppen har lång erfarenhet av förebyggande fågelskydd och har arbetat med att skydda de flesta typer av fastigheter och byggnader.

Måsproblem

Måsar som boar på taken till våra fastigheter har blivit ett stort och växande problem. Måsarna har sina boplatser där maten finns, vilket idag är våra städer. Måsarna kan upplevas som mycket störande och aggressiva under sin häckningsperiod. Vi löser era Måsproblem.

Problem med duvor

Duvor och fågelproblem finns överallt i vår närhet de äter och boar nära oss. Stadsduvan skitar ner och sprider sjukdom. Det gör den till en objuden gäst på våra balkonger, innergårdar, vindar, fasader och affärsskyltar. Vi bygger bort problemen med duvor. Inget problem är för stort för oss; vi jobbar med allt från att sätta fågelnät på en balkong till att näta in en hel innergård.

Sanering

Vanligast är sanering av duvträck , duvskit. Fågelträck är frätande och kan skada fasader och annan byggnation. Fågelträck ska hanteras varsamt och med rätt utrustning. Kontakt med fågelträck kan leda till en mängd sjukdomar på kort och på lång sikt. Vi tar hand om fågelträck på ett säkert sätt samt sanerar platsen efteråt.

Fågelsäkring med nät

Nätet är tillverkat i nylon och finns i svart och transparent. Fågelnät är en mycket effektiv fågelsäkringsmetod. Vi kan installera nätet på mycket stora ytor och svåråtkomliga platser. Oftast monteras näten upp mot duvor, duvnät.

Montering av fågelpiggar

Fågelpiggar finns i olika storlekar beroende på vilken fågel man arbetar mot vanligast mot duvproblem men det finns särskilda mot måsproblem. Fågelpiggar är en produkt vi framförallt använder för att hindra fåglar från att sitta på en viss plats.
Fågelpiggar kan användas på din affärsskylt i markplan till takkant på sjunde våningen. Oftast mot duvor som boar och skitar ner men även för att hålla aggresiva måsar borta.

Montering av el-skenor

El-skenor kan användas både på större ytor så som tak eller mindre ytor som affärsskyltar. Den stora fördelen med el-skenor är deras estetiska egenskaper. Rätt monterade är de omöjliga att upptäcka från gatan på bara ett par meters höjd. Oftast monteras el-skenor mot duvor men kan även användas vid andra fågelproblem.

Fåglar på vind

Tyvärr är det vanligt att fåglar tar sig in och boar på vindar oftast är det duvor som boar och skitar ned. Det kan finnas många ställen på en fastighet som inte är säkrad från att fåglar ska kunna ta sig in. Konsekvenserna kan bli väldigt stora och kostsamma. Vi bygger bort möjligheten för alla slags fåglar att ta sig in, utan att för den saken ta bort vindsventilationen samt så fågel sanerar vi genom borttagning av fågelspill och kontaminerat material samt desinfektion före och efter åtgärder.

Måsproblem

Måsar som boar på taken till våra fastigheter har blivit ett stort och växande problem. Måsarna har sina boplatser där maten finns, vilket idag är våra städer. Måsarna kan upplevas som mycket störande och aggressiva under sin häckningsperiod. Vi löser era Måsproblem.

Problem med duvor

Duvor och fågelproblem finns överallt i vår närhet de äter och boar nära oss. Stadsduvan skitar ner och sprider sjukdom. Det gör den till en objuden gäst på våra balkonger, innergårdar, vindar, fasader och affärsskyltar. Vi bygger bort problemen med duvor. Inget problem är för stort för oss; vi jobbar med allt från att sätta fågelnät på en balkong till att näta in en hel innergård.

Sanering

Vanligast är sanering av duvträck , duvskit. Fågelträck är frätande och kan skada fasader och annan byggnation. Fågelträck ska hanteras varsamt och med rätt utrustning. Kontakt med fågelträck kan leda till en mängd sjukdomar på kort och på lång sikt. Vi tar hand om fågelträck på ett säkert sätt samt sanerar platsen efteråt.

Fågelsäkring med nät

Nätet är tillverkat i nylon och finns i svart och transparent. Fågelnät är en mycket effektiv fågelsäkringsmetod. Vi kan installera nätet på mycket stora ytor och svåråtkomliga platser. Oftast monteras näten upp mot duvor, duvnät.

Problem med svalor

Vi säkrar mot svalor, men detta måste göras utanför deras häckningsperiod.

Fågelsäkring med tråd

Säkring med tråd är en bra metod att använda på takkanter, hängrännor, fasadklackar och fönsterbleck.

Fågelbon

Vi gör allt från att ta bort det lilla fågelboet på ett säkert sätt till att byggabort fågelproblem på hela din fastighet.

Kajor

Kajor häckar i stora kolonier och boar gärna på våra vindar. De bygger sina bon med kvistar,grenar och isoleringsmaterial från vinden. Kajor bygger väldigt stora bon vilket gör att det kan bli enormt skitigt på en utsatt vind. Kajor kan göra sig väldigt små och är mycket duktig på att hitta en väg in på vinden vilket gör att det kan vara svår att hitta deras vägar in.

Fågelloppor och fågelkvalster

Alla fåglar för med sig ohyra av bland annat fågelloppor och fågelkvalster. Fågelloppor kan ge sig på oss människor när det inte hittar en fågel att livnära sig på. Ett bett från en fågelloppa kliar och blir ett rött märke på huden.